Op 12 september jl. hebben we de kick-off meeting gehouden met de scholen, waarbij de nieuwe opdracht voor dit schooljaar werd voorgesteld.

Tijdens deze vergadering werd gevraagd om nog een aantal kleine wijzigingen aan het plan aan te brengen.

De definitieve plannen werden inmiddels per mail doorgestuurd naar de scholen en kan je uiteraard ook downloaden op www.scholenwedstrijd.be.